Korzyści z członkostwa


MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA CAŁEJ ORGANIZACJI

pełny dostęp do bazy dokumentów, informacje o najnowszych i najważniejszych zmianach w prawie, zwłaszcza pracy i podatkowym oraz dotyczącym obowiązków przedsiębiorców.

OBRONA TWOICH SPRAW

Kongres reaguje na działania legislacyjne, zgłasza propozycje zmian, wskazuje szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy, przedstawia propozycje regulacji prawnych, piętnuje urzędników i instytucje, które nie są przyjazne dla przedsiębiorców.

Korzyści z członkostwa
Korzyści z członkostwa

WALKA O DOBRE IMIĘ PRZEDSIĘBIORCÓW

Chcemy zerwać ze stereotypem “prywaciarza” i “kapitalisty – wyzyskiwacza”, to my – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa utrzymujemy budżet naszego kraju nie dostając nic w zamian od państwa, bronimy dobrego imienia przedsiębiorców i promujemy przedsiębiorczość.

SZANSA NA POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW

W Strefie Członkowskiej zapewniamy możliwość reklamy swoich usług, zapewniamy także inne możliwości dotarcia z propozycją handlową do członków i sympatyków KPB.

Korzyści z członkostwa
Korzyści z członkostwa

PROMOCJA IDEI WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI

Jesteśmy bezkompromisowi i walczymy zawsze o to, żeby w Polsce można było prowadzić firmę co najmniej w takich warunkach, jak na Zachodzie, do Kongresu nie przyjmujemy państwowych i samorządowych spółek, aby zachować niezależność od władzy, reprezentujemy zamilczanych do tej pory małych i średnich przedsiębiorców.

BUDOWA NOWEJ JAKOŚCI W DEBACIE PUBLICZNEJ

Dzięki członkostwu w KPB masz szansę budować lokalne struktury, wybierać władze Kongresu i być do nich wybieranym, uczestniczyć w wydarzeniach Kongresu – zarówno tych otwartych, jak i zamkniętych, wesprzeć działalność ludzi, którzy walczą o dobre warunki dla przedsiębiorców, w szczególności Sławomira Mentzena.

WSPÓLNOTA INTERESÓW

Zrzeszamy środowisko, którego głos do tej pory się nie liczy, budujemy lokalne grupy przedsiębiorców, którzy chcą walczyć o swoje prawa również na rynku lokalnym, patrzeć władzy na ręce, jednoczymy środowiska emigracji gospodarczej, które są pozbawione opieki dyplomatycznej. Niezależna dyplomacja publiczna realizujemy na pionierskim poziomie. Integrujemy polską diasporę rozrzuconą po całym świecie – dla naszych członków to gwarancja skutecznego networkingu i otwarcia się na nowe rynki, które obecnie są słabo penetrowane przez polskich przedsiębiorców.

Korzyści z członkostwa