Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest związek pracodawców Kongres Polskiego Biznesu (zwane dalej Związkiem), z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/301, kontakt w sprawie danych osobowych: [email protected].
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Związku polegający na realizacji dostarczenia materiałów związanych z działalnością statutową Związku (newsletter), w szczególności organizacją i realizacją projektu "Piwo z Mentzenem" – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. w celu obrony przed roszczeniami, w związku z prowadzeniem newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  3. w celu udziału w głosowaniu wyrażenie zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1lit a RODO.
  4. w celu wysyłania wiadomości na temat działalności przez Naszych partnerów biznesowych i politycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmioty świadczące usługi na rzecz Związku, tj. obsługa informatyczna, prawna wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonywania tych usług oraz podmioty stale współpracujące ze Związkiem wyłącznie w zakresie określonym w umowie współpracy.
 4. W przypadku punktu 2 ustęp 1 podmioty, którym udostępniamy dane są dostępne pod adresem mailowym [email protected]. W przypadku odwołania zgody, poinformujemy Naszych partnerów o obowiązku usunięcia danych z ich baz.
 5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przetwarzania na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody lub zakończenia głosowania. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Zwiazku, do czasu wygaśnięcia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Związek.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zagłosowania, jak również brakiem możliwości otrzymywania informacji o innych działaniach Związku.
 10. Państwa dane nie będą przesyłane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).