Organy statutowe


Rada Nadzorcza:

Jaromir Łatuszyński – przewodniczący
Dariusz Szumiło – wiceprzewodniczcy 
Izabela Kafka
Kamil Cebulski
Robert Iwaszkiewicz
Bogdan Łabęcki
Bartosz Woźniak 
Bartłomiej Pejo
Witold Solski
Filip Majewski
Konrad Podosek
Igor Zakrzewski

Sąd Koleżeński:

Cyprian Sajna
Przemysław Obijalski