Pomoc


Należy uiścić opłatę członkowską.

Składkę należy opłacić przez naciśnięcie przycisku ”subskrybuj”. Wtedy nastąpi przekierowanie do płatności. Jeżeli  chcesz opłacić składkę w innej walucie możesz to zrobić wpłacając na nasze konta walutowe poniżej. Duże firmy prosimy o indywidualny kontakt: [email protected].

PL – PKO BP SA 82 1020 1475 0000 8602 0296 3932
EUR – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL07 1870 1045 2078 1066 3081 0002
USD – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL93 1870 1045 2078 1066 3081 0006
GBP – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL23 1870 1045 2078 1066 3081 0005

Składki mogą być opłacane dowolnie – w przypadku składek miesięcznych lub kwartalnych zalecamy założenie stałego zlecenie – niebawem będzie można zrobić to na stronie, natomiast stały przelew z karty można ustawić w PayPal. Przyjęcie następuje w momencie uiszczenia składki za pełen rok, jeśli składki od początku będą płacone miesięcznie, to prawa członkowskie zostaną przyznany po 12 miesiącach.

Po wypełnieniu deklaracji i uiszczeniu rocznej składki Zarząd podejmie uchwałę, która zostanie dostarczona elektronicznie.

Tylko pracodawcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodów kwotę nie większą niż 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłacanych w zeszłym roku stanowiących podstawę wymiaru składek na ZUS.

Tak, na stronie jest wykaz kont walutowych Kongresu:

PL – PKO BP SA 82 1020 1475 0000 8602 0296 3932
EUR – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL07 1870 1045 2078 1066 3081 0002
USD – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL93 1870 1045 2078 1066 3081 0006
GBP – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL23 1870 1045 2078 1066 3081 0005

Tak. Członkiem może zostać każda osoba bez względu na to, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, czy nie.

Warunkiem członkostwa jest opłacona subskrypcja.

Jesteśmy głosem przedsiębiorców w debacie publicznej. Organizujemy konferencje, panele dyskusyjne, webinary, bierzemy udział w wydarzeniach branżowych. W okresie wakacyjnym organizujemy trasę #piwozMentzenem podczas której odwiedzamy wiele miast w całej Polsce. Nasi przedstawiciele pojawiają się w mediach lokalnych oraz krajowych i zawsze reprezentują głos przedsiębiorców i pracowników. 

Przewidujemy komórki KPB w poszczególnych miejscowościach, jednak na chwilę obecną z wiadomych względów jest to trudne do zorganizowania. Po zakończeniu kwarantanny z pewnością rozpoczniemy w tym zakresie działania.

Nie ma takiej możliwości, jednak jest możliwość zostania sympatykiem.

Nie, wystarczy forma elektroniczna.

KPB nie jest związany z żadną partią, część naszych władz jest oczywiście związana z Konfederacją, jednak reprezentujemy przedsiębiorców niezależnie od ich sympatii partyjnych.

Tak, nasz statut daje taką możliwość.

Tak, nasz statut na to pozwala.

Tak, nasz statut daje taką możliwość.

Przy spółce cywilnej członkiem KPB może zostać każdy wspólnik osobno. Spółka nie może zostać członkiem KPB.

Podaje Pan/i w deklaracji dane spółki, bo to ona zostanie członkiem KPB. Natomiast swoje dane może Pan podać jako reprezentant.

Tak, jest Pan/i przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów dotyczących ZUS.

Tak, fundacja może należeć do KPB.

Tak, skontaktuje się z Państwem przedstawiciel zarządu.

Dziękujemy za chęć pomocy w naszym projekcie i prosimy o kontakt.

Proszę podać dane i numer kontaktowy, skontaktujemy się po ustaniu epidemii.

Prosimy o indywidualny kontakt w tej sprawie pod mailem: [email protected] skontaktuje się z Panem/ią Marcin Sypniewski, Wiceprezes Zarządu.

Pod koniec tygodnia dopiero Sejm będzie głosował nad ustawami. Niezwłocznie takie wnioski zamieścimy.

Można: [STATUT].

Członkami Kongresu Polskiego Biznesu mogą zostać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w dowolnym miejscu na świecie. Natomiast sympatykami mogą zostać wszyscy bez względu na to, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy nie.  Podstawowe różnice wynikają ze statusu członkostwa oraz przygotowanych możliwości. 

Członkowie KPB mogą korzystać z pełnego pakietu działań i usług, jakie dla nich przygotowaliśmy. Zaliczamy do nich między innymi unikatowe treści, ekskluzywne wydarzenia, webinary, konferencje oraz panele dyskusyjne. Dodatkowo zyskują prawo do udziału w zamkniętych spotkaniach z liderami KPB oraz rabaty na wydarzenia organizowane przez kongres.  Członkowie mają prawo głosu i wybieralności do organów statutowych KPB mogą tworzyć struktury lokalne i regionalne. Mogą też wpływać na kształt i kierunek podejmowanych przez KPB działań.

Sympatycy są na bieżąco informowani o działalności KPB, dzięki subskrypcji uzyskują dostęp do pojawiających się treści oraz otrzymują regularny newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej działalności. Każdy sympatyk może włączyć się w działania KPB. Zawsze jesteśmy otwarci na współprace i przewidujemy możliwość awansów z sympatyków na członków, a także na liderów regionów. 

Chcemy być bardziej radykalni w obronie praw najmniejszych przedsiębiorców i tych, którzy do tej pory nie byli zrzeszeni w żadnych organizacjach. Nie chcemy przyjmować w skład naszych członków państwowych firm, czy samorządowych organizacji i de facto, korzystać w ten sposób z budżetowego wsparcia. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę ze wszystkimi innymi organizacjami, jako ci, którzy są głosem tych przedsiębiorców, którzy do tej pory głosu w debacie publicznej nie mieli.

Wystawiamy notę księgową, która stanowi dla pracodawców podstawę do rozliczenia części tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu. Pracujemy nad wprowadzeniem komercyjnych pakietów sponsorskich KPB.

Tak. Chcemy zrzeszać przede wszystkim organizacja branżowe, regionalne i polonijne.

Po opłaceniu składki otrzymacie Państwo notę obciążające potwierdzająca dokonanie płatności. Na podstawie noty można wyksięgować składkę z firmowego konta, ale jedynie firmy zatrudniające pracowników, mogą traktować składkę jako koszt do kwoty 0,15% kosztów pracowniczych za zeszły rok.

Pracujemy nad uruchomieniem takiego sposobu płatności.

Będziemy zwalczać każde działania wpływające na pogorszenie sytuacji przedsiębiorców. Jeden z członków rady nadzorczej KPB, Jaromir Łatuszyński jest emerytowanym oficerem służb specjalnych, który wygrał kilkanaście spraw sądowych, walcząc z patologiami zarządzania służbami specjalnymi. Po przejściu na emeryturę został przedsiębiorcą i w swojej działalności sam doświadczył nieuprawnionej ingerencji ze strony służb państw. Wszystkie osoby zgłaszające podobne problemy będą pod opieką p. Jaromira.

Nie planujemy, ale nie wykluczamy.