„Niektórzy uważają, że przedsiębiorca jest jak dziki tygrys, którego trzeba szybko zabić.

Inni widzą w przedsiębiorcy krowę, którą należy doić.

Niestety, nieliczni widzą przedsiębiorcę takim jakim on naprawdę jest. Jako silnego konia, który ciągnie wóz, na którym wszyscy siedzimy”

W. Churchill

„Niektórzy uważają, że przedsiębiorca jest jak dziki tygrys, którego trzeba szybko zabić.

Inni widzą w przedsiębiorcy krowę, którą należy doić.

Niestety, nieliczni widzą przedsiębiorcę takim jakim on naprawdę jest. Jako silnego konia, który ciągnie wóz, na którym wszyscy siedzimy”

W. Churchill

O NAS
IDEA

KONGRES POLSKIEGO BIZNESU to Twój głos wyrażany w debacie publicznej, m.in. przez prezesa naszej organizacji, doktora Sławomira Mentzena. Ale nie tylko to! Stawiamy na konkretne działania mogące poprawić codzienne funkcjonowanie małych i średnich firm w Polsce:

→  Konkretne propozycje legislacyjne! Razem jesteśmy silniejsi i lepiej słyszalni! Nasz  głos to narzędzie nacisku na rządzących.

→  Inicjowanie działań budujących suwerenność gospodarczą i wzmacniających polski biznes zarówno w relacjach krajowych, jak i międzynarodowych.

→ Obrona wolności, własności prywatnej i sprawiedliwości w życiu gospodarczym.

→ Niezależna dyplomacja publiczna realizowana na pionierskim poziomie. Będziemy integrować polską diasporę rozrzuconą po całym świecie – dla naszych członków to gwarancja skutecznego networkingu i otwarcia się na nowe rynki, które obecnie są słabo penetrowane przez polskich przedsiębiorców.

→ Networking krajowy i międzynarodowy.

→ Promocja patriotyzmu gospodarczego w formule społecznej odpowiedzialności biznesu.

→ Nasz cel to tworzenie programów ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów polskich przedsiębiorców, ale również problemów polskiego państwa – nierzadko bardzo wstydliwych, na przykład takich, jak umożliwienie powrotu do Ojczyzny polskim rodzinom ze Wschodu i ich adaptacji do współczesnych realiów.

Kongres Polskiego Biznesu to pierwsza w historii, tak duża propozycja stworzenia zaplecza organizacyjnego dla wolnościowej myśli w gospodarce i relacjach społecznych. Jesteśmy głosem młodego pokolenia przedsiębiorczych ludzi, którzy budują swoje biznesy i projekty w oparciu o własną zaradność i pomysłowość, a nie układy i koncesje przyznane na przełomie lat 80 i 90.

O NAS
WYBRANE działania
Obrona przed  gospodarczymi skutkami walki z koronawirusem
WSPARCIE CZŁONKÓW KPB
Monitoring zmian w prawie
Dobre praktyki biznesowe w samorządzie
Przy piwie o podatkach
Programy promocji gospodarczej
Nasze wartości

WOLNOŚĆ

SUWERENNOŚĆ

SYNERGIA

O NAS
ZARZĄD
mentzen
DR SŁAWOMIR MENTZEN
sypniewski
MARCIN SYPNIEWSKI
skrzypek
PRZEMYSŁAW SKRZYPEK
RADA NADZORCZA
jłatuszyński
Jaromir Łatuszyński
lposłuszny
Leszek Posłuszny
400x400szumilo
Dariusz Szumiło
kcebulski
Kamil Cebulski
400x400kafka
Izabela Kafka
riwaszkiewicz
Robert Iwaszkiewicz
SKŁADKI
Członkostwo w KPB

Członkiem KPB może być:

a) każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce lub poza jej granicami bez względu na miejsce rejestracji działalności gospodarczej,

b) inne stowarzyszenia, związki, federacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców,

c) osoba prawna lub fizyczna będąca na podstawie właściwego tytułu prawnego właścicielem, lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

Jeśli reprezentujesz instytucję otoczenia biznesu, która już zrzesza przedsiębiorców, Twoją składkę ustalimy wspólnie.

NUMERY KONT

PL – PKO BP SA 82 1020 1475 0000 8602 0296 3932

EUR – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL07 1870 1045 2078 1066 3081 0002

USD – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL93 1870 1045 2078 1066 3081 0006

GBP – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL23 1870 1045 2078 1066 3081 0005

składki miesięczne
Firma jednoosobowa - bez pracowników
50 PLN
Firma mała - do 50 pracowników
100 PLN
Firma średnia - od 50 do 250 pracowników
300 PLN
Dołącz do nas!
ZAREJESTRUJ SIĘ

Pracownik naszego biura niezwłocznie skontaktuje się ze zgłaszającym akces, a następnie  Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kadydata.

Napisz do nas
Zgłoś problem, pomysł lub chęć zorganizowania spotkania


Tak, akceptuję politykę prywatności

Newsletter
Dlaczego warto skorzystać z newsletterów przygotowywanych i rozsyłanych przez Kongres Polskiego Biznesu? Nie będziemy zapychać Państwa skrzynek pocztowych ofertami reklamowymi, przygotujemy natomiast zestawienie najważniejszych zmian w prawie, szczególnie podatkowym, jak również wyjaśnienie najczęściej spotykanych problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Skontaktuj się
biuro@kongres.biz


KONGRES POLSKIEGO BIZNESU

BIURO:  Jakub Dziadosz
E-mail: j.dziadosz@kongres.biz | Tel. 530 326 446
Damian Gastoł
E-mail:  d.gastol@kongres.biz   | Tel. 530 549 154

ul. Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń
KRS 0000832674 | NIP 9562359745 | REGON 385725816