Idea


Kongres Polskiego Biznesu to głos przedsiębiorców i pracowników w debacie publicznej. Dzięki obecności w mediach oraz aktywności publicznej doktora Sławomira Mentzena jesteśmy znaczącym głosem w przestrzeni publicznej. Naszym priorytetem są konkretne działania mogące poprawić codzienne funkcjonowanie małych i średnich firm w Polsce:

  • propozycje nowych zmian ustawowych oraz lobbowanie 
  • inicjowanie działań budujących suwerenność gospodarczą 
  • obrona wolności, własności prywatnej i sprawiedliwości w życiu gospodarczym
  • niezależna dyplomacja publiczna realizowana na pionierskim poziomie
  • networking krajowy i międzynarodowy
  • promocja patriotyzmu gospodarczego w formule społecznej odpowiedzialności biznesu

Kongres Polskiego Biznesu to pierwsza w historii, tak duża propozycja stworzenia zaplecza organizacyjnego dla wolnościowej myśli w gospodarce i relacjach społecznych. Jesteśmy głosem młodego pokolenia przedsiębiorczych ludzi, którzy budują swoje biznesy i projekty w oparciu o własną zaradność i pomysłowość, a nie układy i koncesje przyznane na przełomie lat 80 i 90.