Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń, Polska

Programy promocji gospodarczej

Jednym z głównych powodów powołania KPB jest potrzeba zainicjowania działań, mających na celu promocję polskich firm i ich produktów. Polscy przedsiębiorcy w ogromnej większość nie dysponują odpowiednim kapitałem, zdobywanym przez pokolenia doświadczeniem czy siecią kontaktów, które umożliwiają szeroką ekspansję zagraniczną i skuteczne konkurowanie z globalnymi markami. W Kongresie Polskiego Biznesu wiemy, że to właśnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy dźwigają na swoich barkach nasze przerośnięte administracyjnie państwo. Właśnie tym cichym, często niesłyszalnym i niedocenianym bohaterom polskiej gospodarki, chcemy dać narzędzia umożliwiające rozwój i wykorzystanie ich pełnego, ogromnego potencjału. W swoich planach mamy:

  • Integrację polskiej diaspory gospodarczej poprzez tworzenie oddziałów związku w najodleglejszych zakątkach globu i organizację cyklicznych spotkań, kongresów, konferencji . Polacy, jako jedna z kilku nacji, ma potencjał stworzenia globalnej, niezależnej od politycznych kaprysów, sieci kontaktów gospodarczych. Polscy biznesmeni są wszędzie i są najlepszymi ambasadorami Polski!
  • Uruchomienie innowacyjnych aplikacji, wspierających wybory konsumenckie, ukierunkowanych na promocję polskich przedsiębiorców i ich produktów i usług.
  • Inicjowanie projektów wspierających działalność firm w zakresie optymalizacji kosztów codziennego funkcjonowania, w takich obszarach jak: telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse, sektor energetyczny i paliwowy i wiele innych. Negocjując razem jesteśmy silniejsi!
  • Wspieranie startupów i uruchomienie platformy dającej możliwość pozyskiwania finansowania społecznościowego.
  • Inicjowanie projektów spółdzielczych (zwłaszcza w sektorze rolnictwa i przetwórstwa) które dają rolnikom szansę skutecznej konkurencji i obrony przed monopolistycznymi zapędami krajowych i zagranicznych potentatów.
  • Umożliwienie skutecznej ekspansji na rynki, które do tej pory był słabo spenetrowane przez polskie firmy.

Koordynatorem projektów promocji krajowej i międzynarodowej jest Przemysław Skrzypek: p.skrzypek@kongres.biz