Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń, Polska

Wybrane korzyści z członkostwa

  1. Dostęp do bazy wiedzy i wzorów dokumentów.
  2. Aktywne angażowanie się w obronę członków KPB przed represjami ze strony aparatu państwa.
  3. Networking krajowy i międzynarodowy.
  4. Pierwszeństwo udziału w innowacyjnych projektach promocji gospodarczej.
  5. Możliwość korzystania z rabatów na usługi prawno-podatkowe.
  6. Możliwość udziału KPB jako strony w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
  7. Ochrona dobrego imienia polskich przedsiębiorców na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
  8. Wspieranie projektów pobudzających wzrost gospodarczy i rozwój społeczny.
  9. Udział na preferencyjnych warunkach w szkoleniach, seminariach, wydarzeniach.
  10. Razem jesteśmy silniejsi! KPB buduje swoją pozycję dzięki członkom, a oni czerpią ze wzrastającego autorytetu całej organizacji.