Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń, Polska

Organy statutowe

Rada Nadzorcza:
Jaromir Łatuszyński – przewodniczący
Leszek Posłuszny – wiceprzewodniczcy
Dariusz Szumiło
Izabela Kafka
Mgdalena Waloch
Kamil Cebulski
Robert Iwaszkiewicz
Tomasz Cyrankiewicz
Bogdan Łabęcki
Bartosz Woźniak

Sąd Koleżeński:
Cyprian Sajna
Piotr Zakrzewski
Przemysław Obijalski

Biuro KPB
Jakub Dziadosz
Damian Gastoł