Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń, Polska

Korzyści z członkostwa

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA CAŁEJ ORGANIZACJI
pełny dostęp do bazy dokumentów, informacje o najnowszych i najważniejszych zmianach w prawie, zwłaszcza pracy i podatkowym oraz dotyczącym obowiązków przedsiębiorców.

PORADY I INTERWENCJE PRAWNE
Bezpłatny udział w szkoleniach dla członków KPB prowadzonych przez ekspertów, pogotowie prawne odnośnie Tarczy Antykryzysowej, interwencje w przypadku bezprawnych egzekucji, nieuczciwych postępowań banków, urzędów i korporacji.

OBRONA TWOICH SPRAW
Kongres reaguje na działania legislacyjne, zgłasza propozycje zmian, wskazuje szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy, przedstawia propozycje regulacji prawnych, piętnował urzędników i instytucje, które nie są przyjazne dla przedsiębiorców.

WALKA O DOBRE IMIĘ PRZEDSIĘBIORCÓW
 Chcemy zerwać ze stereotypem “prywaciarza” i “kapitalisty – wyzyskiwacza”, to my – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa utrzymujemy budżet naszego kraju nie dostając nic w zamian od państwa, bronimy dobrego imienia przedsiębiorców i promujemy przedsiębiorczość.

SZANSA NA POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW
W Strefie Członkowskiej zapewniamy możliwość reklamy swoich usług, zapewniamy także inne możliwości dotarcia z propozycją handlową do członków i sympatyków KPB, mamy przygotowane programy pozwalające na zmniejszenie kosztów działalności naszych członków.

PROMOCJA IDEI WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI
Jesteśmy bezkompromisowi i walczymy zawsze o to, żeby w Polsce można było prowadzić firmę co najmniej w takich warunkach, jak na Zachodzie, do Kongresu nie przyjmujemy państwowych i samorządowych spółek, aby zachować niezależność od władzy, reprezentujemy zamilczanych do tej pory małych i średnich przedsiębiorców.

BUDOWA NOWEJ JAKOŚCI W DEBACIE PUBLICZNEJ
Dzięki członkostwu w KPB masz szansę budować lokalne struktury, wybierać władze Kongresu i być do nich wybieranym, uczestniczyć w wydarzeniach Kongresu – zarówno tych otwartych, jak i zamkniętych, wesprzeć działalność ludzi, którzy walczą o dobre warunki dla przedsiębiorców, w szczególności Sławomira Mentzena.

WSPÓLNOTA INTERESÓW
Zrzeszamy środowisko, którego głos do tej pory się nie liczy, budujemy lokalne grupy przedsiębiorców, którzy chcą walczyć o swoje prawa również na rynku lokalnym, patrzeć władzy na ręce, jednoczymy środowiska emigracji gospodarczej, które są pozbawione opieki dyplomatycznej. Niezależna dyplomacja publiczna realizujemy na pionierskim poziomie. Integrujemy polską diasporę rozrzuconą po całym świecie – dla naszych członków to gwarancja skutecznego networkingu i otwarcia się na nowe rynki, które obecnie są słabo penetrowane przez polskich przedsiębiorców.